​دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی 4 نازله دو طرفه

 اگرچه دستگاه الکتروریسی و تولید نانوالیاف مدل Full Option Lab2 ESI-II جوابگوی کامل نیازهای تحقیقاتی و انجام پروژه ها در شرایط کنونی می باشد اما بسیاری از محققین معتقند که گسترش تحقیقات الکتروریسی منجر به ادغام انواع نانوالیاف معمولی با انواع نانوالیاف بارگذاری شده و یا حتی در آینده ای نه چندان دور پروژه هایی مصوب می شود که در آن محقق نیازمند ادغام انواع نانوالیاف دو جزئی با یکدیگر، انواع نانوالیاف توخالی با جنس های مختلف با یکدیگر وانواع شرایط دیگر است. برای پاسخ گویی به چنین شرایطی داستگاه الکتروریسی Full Option Lab2 ESII-II طراحی شده است تا بتواند پاسخ گوی نیازهای تحقیقاتی جدید باشد. این دستگاه تمامی حالات الکتروریسی را برای استفاده از چهار پلیمر مختلف در یک زمان فرآهم می کند.


جدول مقایسه انواع مدل الکتروریسی آزمایشگاهی
کاتالوگ این محصول

دانلود
دانلود