​دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی 2 نازله دو طرفه

در تحقیقات انجام شده مشخص گردیده که اغلب فعالان حوزه داربست های مهندسی بافت، داربست های دارورسانی و حتی تولید انواع کاتالیست های نانوالیافی  ایجاد تنوع خواص با ترکیب پلیمرها میسر است اما متاسفانه با توجه به مشکل امتزاج پذیری اغلب سیستم های پلیمری امکان ترکیب کردن و استفاده از یک سیستم حلال بسیار محدود است. از این رو شرکت فن آوران تجهیزات نانوآزما  امکان الکتروریسی همزمان دو نوع پلیمر را در یک زمان بصورتی فرآهم آورده است که کمترین تداخل جت های باردار بوجود آید. به همین جهت نیاز بود که دو دستگاه الکتروریسی با یکدیگر ادغام و تنها جمع کننده آنها مشترک باشد. این امر موجب ساخت دستگاه های الکتروریسی دو طرفه شد. در این دستگاه سیستم تزریق، ولتاژ، فاصله الکتروریسی و ... برای هر پلیمر کاملاً مستقل است و تنها جمع کننده مشترک دارند. این دستگاه تنوع تحقیقات برای مراکز علمی را چندین برابر می کند. بطوریکه با توجه به قیمت مناسب دستگاه های این شرکت، مشتریان ترجیح می دهند دستگاه الکتروریسی دو طرفه داشته باشند تا در انجام تحقیقات و تعریف پروژه های خود بیشترین دامنه تغییرات طراحی داربست را داشته باشند. علاوه بر انواع داربست های مهندسی بافت، انواع نانوالیاف پلیمری و سرامیکی ترکیبی نیز توسط این دستگاه قابل تولید است.
 


جدول مقایسه انواع مدل الکتروریسی آزمایشگاهی


کاتالوگ این مدل الکتروریسی

دانلود
دانلود