​دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی تک نازله

دستگاه الکتروریسی کاملاً حرفه ای نتیجه سال ها ساخت، تغییر و حمایت اساتید محترم می باشد و امروز به عنوان یک دستگاه الکتروریسی پایه، تمامی امکانات الکتروریسی بوسیله یک پلیمر را فرآهم می کند. پارامترهای تاثیر گذار در الکتروریسی و تولید نانوالیاف از قبیل پارامترهای دستگاهی (ولتاژ الکتروریسی، دبی الکتروریسی، فاصله الکتروریسی، محدوده اسکن و ...) قابل کنترل هستند. شرکت فن آوران تجهیزات نانوآزما این دستگاه را برای الکتروریسی های معمولی پیشنهاد می کند. محفظه دستگاه دارای ابعاد مناسب است و تمامی سیستم های داخلی توسط مواد مخصوص عایق بندی مناسب شده است. ما مدعی هستیم که دستگاه های الکتروریسی باید کاربری بسیار آسانی داشته باشند و کاربر لذت تحقیق را با دستگاه های حرفه ای لمس کند. از این رو تلاش بسیاری کرده ایم که کاربری دستگاه را تا حد امکان آسان نماییم و در عین حال از کیفیت عملکرد دستگاه کاسته نشده است. برای مقایسه این دستگاه با سایر دستگاه های الکتروریسی این شرکت می تواند ویژگی های زیر را ملاحظه نمایید. این دستگاه در مقایسه با سایر دستگاه های این شرکت از قیمت کمتری برخوردار است.


دریافت جدول مقایسه

دریافت کاتالوگ این دستگاه
دانلود
دانلود