​دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی 3 نازله دو طرفه

طراحی دستگاه های الکتروریسی دو طرفه شرکت نانوآزما بسیاری از مشکلات تحقیقاتی دانشجویان را برطرف نمود با این وجود در طراحی دستگاه های دوطرفه این شرکت امکان تولید نانوالیاف دو جزئی، توخالی، کپسوله کننده نانوذرات، بارگذاری دارو و ... باید مد نظر قرار داده می شد. در این مدل دستگاه علاوه بر اینکه طیف وسیعی از انواع ترکیب های یکنواخت پلیمری را می توان ایجاد نمود آنرا مجهز به سه سیستم تزریق مستقل نمودیم تا حداقل دو سیستم در نزدیکترین فاصله از یکدیگر قرارگیرند و از این راه بتوان از هد کواکسیال به بهترین نحو استفاده کرد. در این مدل سه پلمیر از جنس های مختلف را می توان همزمان الکتروریسی کرد و تقریبا جوابگوی تمامی نیازهای تحقیقاتی می باشد. این دستگاه به عنوان یه دستگاه ایده آل نسبت به سایر تمامی سیستم های الکتروریسی به محققین حوزه های مختلف پیشنهاد می شود.


جدول مقایسه انواع مدل الکتروریسی آزمایشگاهیکاتالوگ این محصول

دانلود
دانلود