خط پیشرفته الکتروریسی ساخت ایران
​صنعت الکتروریسی در جهان به شدت در حال گسترش است. اصول اولیه الکتروریسی پاشش یک جت ریسنده از درون یک نازل متصل به ولتاژ بالا و جمع آوری آن برروی یک صفحه هدف رسانا با قطب مخالف است. از زمان شروع تحقیقات در جهت تجاری سازی نانوالیاف بوسیله فرآیند الکتروریسی تلاش های زیادی جهت افزایش حجم تولید نانوالیاف صورت گرفته است. در اولین مرحله افزایش حجم تولید بوسیله افزایش تعداد نازل های ریسندگی انجام گرفت. اما این روش اگرچه توسط برخی کشورها در حال اجرا اسا اما به دلیل مشکلاتی که دارد چندان مورد توجه نیستو از جمله ایت مشکلات می توان به تقسیم نایکنواخت محلول ریسندگی بین تعداد زیاد نازل، نا یکنواختی تولید به دلیل عدم محاسبه مناسب فاصله بین نازل ها (که شدیدا وابسته به نوع پلیمر و مواد افزودنی است) و گرفتگی برخی نازل ها و سرویس سخت دستگاه اشاره کرد. از این رو روش های غیر نازلی توسعه پبدا کردند. روش های غیر نازلی نیز گسترده هستند که برخی از آنها حوضچه ای و برخی کارتریجی هستند
روش های حوضچه ای به دلیل تبخیر بی رویه حلال در طول زمان چه به لحاظ سلامتی و چه به لحاظ سلامتی پرسنل کمتر مورد توجه هستند و از این رو روش های کارتریجی با استقبال فراوان مواجه گردیده است

 
دانلود