خط پیشرفته الکتروریسی صنعتی با عرض تولید 160 سانتیمتر و قابلیت لمینیشن سازی

خط مذکور، یکی از پیشرفته ترین خطوط الکتروریسی صنعتی است که قابلیت تولید 3 لایه حاوی نانوالیاف را داراست. درواقع در این روش نانوالیاف محافظت شده تا از آسیب های احتمالی و کاهش کارایی آنها در فرآیند های فیلتراسیون کاسته شود. در صورت نیاز دستگاه مذکور را می توان به عرض تولید 2 متر یا بیشتر طراحی کرد ولی با توجه به اسپانباندهای موجود در بازار این دستگاه به عرض 160 سانتیمتر طراحی شده است. مراحل تولید بدین گونه است که رول 160 سانتیمتری پارچه اسپانباند یاکاغذ و...داخل رول بازکن دستگاه قرار می گیرد. این لایه پس از حرکت از بین تعدادی غلتک وارد مرحله چسب زنی می شود پس از آن لایه آماده شده وارد محفظه تولید نانوالیاف  با  مکانیسم غیرنازلی می شود. این مکانیسم بهترین روش تولید صنعتی نانوالیاف بوده و سرعت تولید آن غیر قابل مقایسه با سایر روش ها است. در مرحله بعد نانوالیاف وارد سیستم لمینیشن شده و قبل از جمع آوری حلال گیری و در نهایت بصورت رول جمع می شوند.

از مزایای این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تنها دستگاه طراحی شده در ایران و خاورمیانه با قابلیت لمینیشن سازی و تولید سه لایه
2- سیستم تولید نانوالیاف کاملاً غیرنازلی و غیر قابل مقایسه با سیستم های نازلی ، حوضچه ای و ...
3- سرعت تولید نانوالیاف غیر قابل مقایسه با انواع سیستم های نازلی و حوضچه ای
4- عدم وجود نازل ریسندگی و مشکلات تقسیم محلول یا گرفتگی نازل ها
5- یکنواخت ترین روش لایه نشانی نانوالیاف
6- کاربری بسیار آسان


​​تصویرنانوالیاف برروی پارچه اسپانباند

یکنواختی ومسطح بودن روش تولید نانوالیاف