سرنگ پمپ الکتروریسی و میکرو فلوئیدیک

به منظور استفاده از سرنگ پمپ ها در کاربردهای الکتروریسی و الکترواسپری بسیار اهمیت دارد که نویز  ناشی از ولتاژ بالا به سیستم کنترل پمپ منتقل نشود از این رو شرکت فن آوران تجهیزات نانو آزما سرنگ پمپ های مخصوص برای کاربردهای الکتروریسی و الکترو اسپری طراحی نموده است که در تحقیقات میکرو فلوئیدیک نیز قابل استفاده هستند. دقت این پمپ ها  یک دهم میلی لیتر بر ساعت یا 0/0016 میلی لیتر بر دقیقه است که گاهی با واحد های میکرولیتر بر ساعت یا دقیقه بیان می شود. ولی بطور عام واحد میلی لیتر بر ساعت مرسوم و فابل درک است. بهتر است برای کاهش خطا از سرنگ های 5 سی سی استفاده گردد.