دستگاه الکتروریسی صنعتی 1

Model: NA-NF line 4H 1000W
خط تولید نانوالیاف پلیمری شرکت نانوآزما مدلNA-NF Line 4H1000Wدستگاه الکتروریسی صنعتی با تکنولوژی پیشرفته است که توان تولید نانوالیاف را در مقیاس صنعتی فرآهم می کند. این خط مشتمل بر سیستم خوراک زیرلایه با عرض حداکثر 100 سانتیمتر است و بطور پیوسته می تواند لایه های نانوالیافی را با ضخامت های متفاوت برروی منسوج بی بافت لایه نشانی کند.  حجم تولید نانوالیاف در این دستگاه با افزایش واحدهای ریسندگی قابل ارتقاء است. انواع پلیمرهای قابل انحلال در آب یا حلال های آلی قابلیت تولید نانوالیاف در این دستگاه دارند.
خصوصیات دستگاه:
●تولید انبوه نانوالیاف
-    عرض 100 سانتیمتر و طول صدها متر زیر لایه قابل لایه نشانی است.
-    یکنواختی نانوالیاف تولیدی به دلیل عدم تغییر فاصله ریسندگی نانوالیاف.
-    یکنواختی نانوالیاف تولیدی به دلیل استفاده از سیستم آغشته ساز پیوسته.
-    یکنواختی تولید به دلیل استفاده از سیستم محلول رسانی پیوسته.
-    امکان هیبرید سازی نانوالیاف در کاربردهای پوشش زخم و مهندسی بافت.
●قابلیت ارتقاء حجم تولید
-  حجم تولید نانو الیاف با استفاده از تکرار واحد های تولیدی افزایش می یابد.
- در هر واحد ریسندگی نیز می توان تعداد ریسنده ها را افرایش داد.
- امکان افزایش حجم تولید با هردو روش بطور همزمان وجود دارد.
-حجم تولید با افزایش عرض ریسندگی وجود دارد.

●صرفه جویی با استفاده از دستگاه های نانوآزما
- این دستگاه برای طیف وسیعی از انواع پلیمرها، زیر لایه ها  و سل ژل ها قابل استفاده است.
- دارای سیستم تزریق پیوسته محلول پلیمری است و حجم پلیمر هدر شده در آن ناچیز است.
- از تبخیر بی رویه حلال کاملاً جلوگیری شده است. در حالی که در دستگاه های الکتروریسی سایر شرکت ها با بحران تبخیر حلال مواجه هستند.
●آماده سازی دستگاه
- امکان قرار دهی واحد های ریسندگی بصورت سری بسیار ساده است.
- به راحتی می توان در خط تولید کالای خود قرار دهید.
کار با دستگاه بسیار آسان است و در شرایط ضروری با یک نفر پرسنل قابل راه اندازی است.
●هدف ساخت
- توسعه محصولات پیشرفته نانوالیافی از قبیل انواع ماسک های تنفسی، فیلترهای هوا با کارایی بالا، فیلتر مایعات، تولید بانداژهای پزشکی، تولید غشاء های مهندسی بافت، تولید نانوالیاف سرامیکی، تولید کاتالیست
- همکاری با تولید کنندگان محصولات پیشرفته و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا
- فروش دستگاه های الکتروریسی و تولید نانوالیاف در اشل صنعتی به متقاضیان و تولید کنندگان داخلی
- صادرات 

 

 توجه : به الکتروریسی گاهی الکتروریسندگی یا برق ریسی یا گاهی هم ریسندگی الکترواستاتیک می گویند.