دستگاه الکتروریسی غیر نازلی پایلوت - آزمایشگاهی

دستگاه الکتروریسی غیر نازلی آزمایشگاهی مدل NA-NF Lab1H 30W
دستگاه الکتروریسی غیر نازلی آزمایشگاهی شرکت نانوآزما مدل NA-NF Line 1H 30W دستگاه الکتروریسی غیر نازلی پیشرفته است که توان تولید نانوالیاف را در مقیاس زیاد فرآهم می کند. این دستگاه مشتمل بر سیستم خوراک زیرلایه با عرض حداکثر 30 سانتیمتر است و بطور پیوسته می تواند لایه های نانوالیافی را با ضخامت های متفاوت برروی منسوج بی بافت لایه نشانی کند. این دستگاه بر خلاف سایر دستگاه های الکتروریسی آزمایشگاهی مجهز به پیشرفته ترین سیستم ریسندگی نانوالیاف می باشد که هم برای پلیمرهای آبی و هم برای پلیمرهای آلی بهینه سازی شده است.
خصوصیات دستگاه:
● تولید زیاد نانوالیاف
-    عرض 30 سانتیمتر و طول صدها متر زیر لایه قابل لایه نشانی است.
-    یکنواختی نانوالیاف تولیدی به دلیل عدم تغییر فاصله ریسندگی نانوالیاف.
-    یکنواختی نانوالیاف تولیدی به دلیل استفاده از سیستم آغشته ساز پیوسته.
-    امکان هیبرید سازی نانوالیاف در کاربردهای پوشش زخم و مهندسی بافت (سفارشی).
● قابلیت ارتقاء حجم تولید
-  حجم تولید نانو الیاف با استفاده از تکرار واحد های تولیدی افزایش می یابد (سفارشی).
- در هر واحد ریسندگی نیز می توان تعداد ریسنده ها را افرایش داد (سفارشی).
- امکان افزایش حجم تولید با هردو روش بطور همزمان وجود دارد(سفارشی).
-حجم تولید با افزایش عرض ریسندگی وجود دارد(سفارشی).
● صرفه جویی با استفاده از دستگاه های نانوآزما
- این دستگاه برای طیف وسیعی از انواع پلیمرها، زیر لایه ها  و سل ژل ها قابل استفاده است.
- دارای سیستم تزریق پیوسته محلول پلیمری است و حجم پلیمر پرت شده در آن ناچیز است.
- بحران تبخیر بی رویه حلال در دستگاه الکتروریسی صنعتی شرکت نانوآزما وجود ندارد.
- حجم مصرف مواد در دستگاه های شرکت نانو آزما کم است و با کمترین میزان محلول قابل راه اندازی است.
● هدف ساخت
- تحقیق و توسعه محصولات پیشرفته نانوالیافی از قبیل انواع ماسک های تنفسی، فیلترهای هوا با کارایی بالا، فیلتر مایعات، تولید بانداژهای پزشکی، تولید غشاء های مهندسی بافت، تولید نانوالیاف سرامیکی، تولید کاتالیست
- همکاری با تولید کنندگان محصولات پیشرفته و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا
- صادرات