راه اندازی خط تولید نانوالیاف با عرض 160

توسط متخصصین شرکت دانش بنیان نانوآزما اولین خط پیشرفته تولید نانوالیاف با عرض تولید 160 سانتیمتر در یک واحد تولیدی ماسک تنفسی راه اندازی شد. این خط مشتمل بر یک محفظه حاوی سیستم تهویه حلال می باشد که دارای چهار واحد ریسندگی پیشرفته است. این دستگاه برای لایه نشانی انواع نانوالیاف با پلیمرهای آبی و غیر آبدوست بهینه سازی شده است و برای تولید نانوالیاف پلی اکریلونیتریل حاوی نانوذرات گرافن عاملدار دارای سرغت تولید 5 متر

توسط متخصصین شرکت دانش بنیان نانوآزما اولین خط پیشرفته تولید نانوالیاف با عرض تولید 160 سانتیمتر در یک واحد تولیدی ماسک تنفسی راه اندازی شد. این خط مشتمل بر یک محفظه حاوی سیستم تهویه حلال می باشد که دارای چهار واحد ریسندگی پیشرفته است. این دستگاه برای لایه نشانی انواع نانوالیاف با پلیمرهای آبی و غیر آبدوست بهینه سازی شده است و برای تولید نانوالیاف پلی اکریلونیتریل حاوی نانوذرات گرافن عاملدار دارای سرغت تولید 5 متر بر ساعت تا 20 متر بر ساعت می باشد. این دستگاه بر خلاف سایر سیستم های الکتروریسی صنعتی از مکانیسم الکتروهیدرودینامیک پیشرفته برای تولید نانوالیاف استفاده می کند. در سیستم الکتروهیدرودینامیک اعوجاج ایجاد شده در سطح وسیع سیال به همراه ولتاژ بالای اعمالی تولید نانوالیاف را با سرعت هزاران برابر بیشتر موجب می شود.