استفاده از نانوالیاف در ساخت لباس های محافظ

تهديدات جهاني مواد شيميايي و بيولوژيكي بوسيله ارتش دشمن و گروههاي تروريست در حال رشد مي‌باشد.توجه شديدي جهت توسعه مكانيسمهاي قوي دفاع در برابر اين مواد وجود دارد. لباسهاي محافظ در ارتش به منظور محافظت سربازان در برابر شرايط بيروني، بالستيکها و جنگهاي NBC (هسته اي، بيولوژيکي و شيميايي ) مورد استفاده قرار مي‌گيرد. چنين لباسهايي بايد در برابر گازهاي خطرناکي از قبيل sarin، soman، tabun و mustard پوست و ساير اعضاي ب

تهديدات جهاني مواد شيميايي و بيولوژيكي بوسيله ارتش دشمن و گروههاي تروريست در حال رشد مي‌باشد.توجه شديدي جهت توسعه مكانيسمهاي قوي دفاع در برابر اين مواد وجود دارد. لباسهاي محافظ در ارتش به منظور محافظت سربازان در برابر شرايط بيروني، بالستيکها و جنگهاي NBC (هسته اي، بيولوژيکي و شيميايي ) مورد استفاده قرار مي‌گيرد. چنين لباسهايي بايد در برابر گازهاي خطرناکي از قبيل sarin،  soman، tabun و mustard پوست و ساير اعضاي بدن را محافظت کنند. اغلب لباسهاي محافظ که بطور مرسوم مورد استفاده قرار مي‌گيرد حاوي ذغال جاذب بوده که گازها و مواد ناخواسته را جذب مي‌کند. البته استفاده از اين مواد نفوذ پذيري رطوبت را با مشکل روبرو مي‌سازد و وزن اضافي به کالا تحميل مي‌کند. استفاده از پارچههاي سبک که نسبت به هوا و رطوبت نفوذ پذيري دارند و در برابر بسياري از حلالها مقاوم هستند و از طرفي واکنش بالايي را با گازهاي عصبي و کشنده دارند بسيار مطلوب مي‌باشد. بدين منظور استفاده از پارچههاي تهيه شده بوسيلة الکتروريسي مورد توجه زيادي قرار گرفته است. پارچههاي تهيه شده بوسيلة الکتروريسي الياف نانو بدليل سطح مخصوص بالا اثر محافظتي بسيار بالايي را در برابر مواد شيميايي از خود نشان مي‌دهند در عين حال که نفوذ پذيري مناسبي در برابر هوا و رطوبت دارند.

با دستگاه های جدید شرکت نانو آزما با کاربری الکتروریسی/ الکترواسپری محصولات جدید نانومقیاس را راحت طراحی کنید.