استفاده از نانوالیاف در تولید فیلتر ضد باکتری

نانوالياف عامل دار شده ضد باكتري براي هردو منظور فيلترهاي هوا و مايعات قابل استفاده هستند. علاوه براين نانوالياف ضد باكتري جهت مصارف در لباسهاي محافظ و پوشش ضخيم نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تركيبات نقره اي و يون نقره به عنوان مواد ضد باكتري قوي شناخته شده اند. اضاف نمودن نانوذرات نقره به نانوالياف به طرق مختلف امكان پذير مي‌باشد:  نانوذرات نقره را مي‌توان بوسيله الكترواسپري برروي سطح لايه نانوالياف قرار داد 

نانوالياف عامل دار شده ضد باكتري براي هردو منظور فيلترهاي هوا و مايعات قابل استفاده هستند. علاوه براين نانوالياف ضد باكتري جهت مصارف در لباسهاي محافظ و پوشش ضخيم نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تركيبات نقره اي و يون نقره به عنوان مواد ضد باكتري قوي شناخته شده اند. اضاف نمودن نانوذرات نقره به نانوالياف به طرق مختلف امكان پذير مي‌باشد:
    نانوذرات نقره را مي‌توان بوسيله الكترواسپري برروي سطح لايه نانوالياف قرار داد
    نانوذرات نقره را مي‌توان با پليمر مخلوط كرد و سپس الكتروريسي كرد
    رشد نانوذرات نقره برروي سطح نانوالياف بوسيله عمليات حرارتي، احياء نوري بوسيله UV يا هردو آنها برروي تركيب نانوالياف حاوي نانوذران نقره كه باعث گردآمدن ذرات نقره در سطح نانوالياف مي‌شود
بطور خلاصه كاربرد لايههاي تهيه شده بدين روش عبارتند از:
    لباسهاي محافظ
    پوششهاي زخم
    فيلترهاي ضد باكتري هوا
    گند زدايي آب و پساب
علاوه براين استفاده از پليمرهايي با خاصيت ضد باكتري و تركيب نمودن نانوذرات نقره به آنها خاصيت ضد باكتريايي را بسيار افزايش خواهد داد.

با دستگاه های جدید شرکت نانو آزما با کاربری الکتروریسی/ الکترواسپری محصولات جدید نانومقیاس را راحت طراحی کنید.