استفاده از نانوالیاف در مهندسی بافت پوست

پوست به عنوان بزرگترين بافت بدن علاوه بر محافظت از محيط بيرون به عنوان نگهدارنده آب و اتلاف حرارت بدن مي‌باشد. لايههاي نانواليافي ساخته شده از پليمرهاي مختلف جهت بررسي سيتوكمپتيبيليتي نسبت به فيبروبلاست و يا كراتينوسيتها مورد ارزيابي قرار گرفته اند. اين پليمرها شامل پليمرهاي طبيعي مثل كلاژن، ژلاتين، كيتوسان، هيالورونيك اسيد و يا پليمرهاي سنتزي از قبيل PLGA ، PLLA ، PCL و بسياري ديگر بوده است. در اكثر موارد لايه

استفاده از نانوالیاف در مهندسی بافت رگ و عروق

رگهاي خوني علاوه بر اينكه از نظر ابعادي مختلف هستند از نظر خواص مكانيكي، بيو شيمي، محتواي سلولس، عناصر پروتوپلاسمي بسته به مكان و نوع فعاليت متفاوت مي‌باشند.از اينرو در مهندسي پيوند عروق تمامي اين خواص بايد مد نظر گرفته شود. جايگزيني عروق بويژه عروق باريك با قطر كمتر از 6 ميلي متر داراي چالشهاي زيادي مي‌باشد. كشت سلولهاي اندوتليال رگي برروي لايه نانوالياف حاصل از الكتروريسي مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي صورت

استفاده از نانوالیاف در مهندسی بافت عصب

كشت سلولهاي بنيادي عصبي (NSC) برروي داربست متشكل از نانوالياف PLLA مشخص نمود كه داربستهاي نانواليافي نه تنها باعث تمايز سلولهاي بنيادي عصبي مي‌شوند بلكه باعث رشد عصب و افزايش چسبندگي آنها نيز مي‌شود. كشت سلولهاي NSC برروي نانوالياف PLLA آرايش يافته نشان داده است كه مسيرازدياد طول و رشد عصب موازي با جهت آرايش نانوالياف بوده است، اين در حالي است كه آرايش يافتگي سلولها ارتباط چنداني با قطر الياف ندارد. علاوه

استفاده از نانوالیاف در کاربردهای آرایشی بهداشتی

آرايش بخش جدا نشدني از بهداشت مي‌باشد كه در اين زمينه دريچه اي جديد براي نانوالياف باز كرده است. برخي از اين كاربردها عبارتند از: ساخت انواع كرمهاي حاوي نانوالياف( كرمهاي مغذي و محافظ صورت، برنزه كننده و لوسيون همراه با مواد دافع يا حساس به نور (ZnO,TiO2 ))پدهاي آرايشي ساخته شده از نانوالياف كه بوسيله الكتروريسي مستقيم نانوالياف برروي زيرلايه ويسكوز تهيه مي‌شود. مواد مورد استفاده بايد از استانداردهاي لازم جه

استفاده از نانوالیاف در دارو رسانی

انتقال دارو به بيمار در بسياري از روشهاي فيزيولوژيکي قابل قبول، در پزشکي يک امر بسيار مهم مي‌باشد. در بسياري موارد به منظور کوچکتر کردن ابعاد دارو و جذب بهتر آن توسط بدن آنرا بصورت کپسول در مي‌آورند. استفاده از نانوالياف پليمري به عنوان انتقال دهندة دارو بر اساس اينکه نسبت انحلال دارو با افزايش سطح مخصوص دارو و حامل افزايش مي‌يابد استوار مي‌باشد. . اين عمل باعث توازن سينتيك دارورساني، كاهش سميت، كاهش عوارض جانبي و

تولید بانداژ و پوشش زخم با نانوالیاف

پوشش محل زخم جهت محافظت زخم، تراوش مايع بدن در اطراف زخم، حفاظت در برابر ميكروارگانيسمهاي خارجي، حفظ ظاهر و گاهي تسريع بهبود زخم مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي اين منظور مواد مورد استفاده بايد سد فيزيكي براي زخم بوجود آورند ولي در عين حال نفوذ پذيري مناسب نسبت به رطوبت و اكسيژن داشته باشند. در مواردي كه جراحت ضخيم پوستي بوجود آمده باشد يك داربست سه بعدي به عنوان پوست مصنوعي كه سلولهاي فيبروبلاست كشت شده باشد بر