استفاده از نانوالیاف در محافظت از گیاهان

در اين روش نانوالياف الكتروريسي شده معمولاً از ماده تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد تهيه مي‌شود. مزيت اين روش امكان بارگذاري مواد كودي و ساير مواد مورد نياز مي‌باشد كه در اثر تخريب تدريجي لايه وب بوسيله آبياري يا آب باران به گياه رسيده و اشعه خورشيد ميزان تخريب را بيشتر مي‌كند. اين روش براي بسياري از گياهان قابل استفاده بوده واز ساير مزاياي آن مي‌توان به استفاده در سطح وسيع، استفاده از مواد فعال كمتر، تعيين نحوه آزاد س

استفاده از نانوالیاف در کپسوله سازی مواد

ذرات ريز غير قابل انحلال كه قابليت ديسپرس شدن در محلول را دارند مي‌توان بوسيله فرآيند الكتروريسي درون ساختار نانوالياف قرار داد. اين ذرات درون نانوالياف جامد كپسوله مي‌شوند. نانوالياف پليمري و لايه متشكل از نانوالياف حاصله به عنوان ماتريسي براي نگهداري و پشتيباني مواد افزوده شده بكار مي‌روند. تعداد زيادي ماده از قبيل اكسيد روي، نقره، سلولهاي زنده،ذرات طلا،نانوالياف كربني، گرده گياهان،نانوذرات مغناطيسي و ... درون

استفاده از نانوالیاف در ساخت باتری های کارآمد

اکسيدهاي فلزي ليتيومي از قبيل LiCoO2، LiNiO2، LiMn2O2 و LiV3O8 همگي کاتدهايي با کارايي بالا جهت استفاده در باتري‌هاي يون ليتيومي هستند. بويژه LiCoO2يکي از بهترين مواد جهت استفاده در کاتدها به منظور کاربردهاي تجاري از قبيل باتري‌هاي قابل شارژ مجدد يون ليتيومي به دليل ظرفيت عالي، انرژي ويژه بالا و نسبت قدرت خوب (power rate)، خود تخليه شوندگي کم و سيکل عمر عالي ميباشد. نانوالياف رسانا با مساحت سطح بالا که توسط الکتر

استفاده از نانوالیاف در مهندسی بافت ماهیچه

انوالياف كلاژن الکتروریسی شده جزء اولين گروهي بودند كه بمنظور امكان كشت سلولهاي ماهيچه اي مورد استفاده قرار گرفتند. رشد سلولها برروي نانوالياف كلاژن بسيار اميدوار كننده بود و سلولها پس از هفت روز از گذشت كشت سلولي با شبكه نانوالياف كلاژني به خوبي اختلاط پيدا كرده بودند. نتيجه تحقيقات بعدي حاكي از آن بود كه سلولهاي ماهيچه اي چسبندگي و تكثير خوبي برروي ساير نانوالياف از قبيل پلي اتيلن كو وينيل الكل، پلي استراورت

استفاده از نانوالیاف در مهندسی بافت استخوان

تحقيقات برروي مهندسي بافت استخوان با استفاده از نانوالياف الكتروريسي در همان ابتداي تحقيقات برروي مهندسي بافت ماهيچه آغاز شد. رشد سلولها برروي نانوالياف حاصل از پلي لاكتيك كوگلايكوليك اسيد مشخص كرد كه ساختار نانوالياف بطور يقين اندركنش سلول- ماتريس و سلول- سلول را ترقي مي‌دهد. براي مهندسي بافت استخوان بيشترين تحقيقات برروي نانوالياف پلی کاپرولاکتون صورت گرفته است. مشخص شده است كه سلولهاي بنيادي مزان شيمي پس از

استفاده از نانوالیاف در مهندسی بافت غضروف

غضروف مفصلي عمدتاً تركيبي از كلاژن نوع دوم مي‌باشد كه بافت پيوندي دو انتهاي استخوان مي‌باشد و عملكرد آن گرفتن نيرو و جذب شوك و روانسازي محل اتصال مي‌باشد. امكان بكارگيري نانوالياف حاصل از الكتروريسي كلاژن نوع دوم جهت كشت سلولهاي كندروسيت مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاكي از سازگاري سلول و تسهيل پخش آنها بر سطح و درون داربست مي‌باشد. از نانوالياف PCL نيز جهت كشت سلولهاي كندروسيت در محيط عاري از سرم استفاده شد