استفاده از نانوالیاف در تولید فیلترها

نانوالياف داراي وزن پايين، نفوذ پذيري بالا و ابعاد منافذ بسيار ريز مي‌باشند كه آنها را قادر به استفاده در محدوده وسيعي از كاربردهاي فيلتراسيوني نموده است. علاوه براين غشاءهاي نانواليافي خواص بي نظير ديگري همچون مساحت سطح بسيار بالايي كه بسته به قطر آنها از m2/g35-1تغيير مي‌كند، اتصال بين شبكه اي عالي و پتانسيل بالا جهت عامل دار كردن و اتصال گروههاي فعال برروي آنها برخوردار مي‌باشند. به همين جهت مطالعات بسيار وسيعي

استفاده از نانوالیاف در تولید سنسورهای زیستی

بيوسنسورها ابزارهايي جهت شناسايي يا نمايش تغييرات بيولوژيكي بدن انسان هستند. زيست مهندسي يكي از مهمترين زمينههاي تحقيقاتي قرن حاضر محسوب مي‌شود. درمان بوسيله تكنولوژي زيست مهندسي بسيار ضروري بوده و بيوسنسورها در اين زمينه اهميت فوق العاده اي دارند. بررسي پروتئين سيتوكروم C يكي از اين موارد مي‌باشد. اين پروتئين مربوط به تاييد نقص ماهيچههاي قلب مي‌باشد و شناسايي آن جهت كنترل مريض اهميت بسيار زيادي دارد. استفاده از

استفاده از نانوالیاف در تولید سنسورهای نوری

سنسورهاي اپتيكي از نشاندن فلوروسنس جهت شناسايي ملكولهاي شيميايي هدف استفاده مي‌كنند.در تحقيقي انجام شده منومرهاي فلوروسنت سنتز شد و پليمريزاسيون مجدد با منومرهاي متاكريلات صورت گرفت. پليمر سنتز شده داراي ساختار پيرني شديداً حساس به نور بودP. نانوالياف توليد شده از پليمر فوق قطري بين 300 تا 1000 نانومتر داشته و پاسخ پرتو فلوروسنتي آن بوسيله دي نيترو تولوئن DNT بررسي شده است. DNT ماده اي سميست كه گاه گاهي در آب خو

استفاده از نانوالیاف در تولید سنسورهای شیمیایی

نقش سنسورهاي شيميايي شناسايي برخي تركيبات شيميايي يا تغيرPH در سيستم مواد مي‌باشد. با استفاده از نانوالياف مي‌توان سنسورهاي شيميايي مرسوم را اصلاح كرد. رسوب نانوالياف PLGA برروي سنسورهاي مرسوم پيزوالكتريك TSM در محيطهاي مائي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.پليمر PLGA خواص آبگريزي متوسطي در برابر آب داشته و از طرفي خواص آب دوستي متوسطي در برابر پروپانول دارد. پاسخ سنسورهاي TSM پوشانده شده با نانوالياف PLGA بطور وا

استفاده از نانوالیاف در تولید سنسورهای مایع

اخيراً استفاده از بسترهاي نانواليافي به عنوان سنسور در محيط امتيازات زيادي حاصل نموده است. در آب آلودگيهاي زيادي در غلظتهاي كم موجود مي‌باشد. اين اثرات آلودگي كه ناشي از مواد دارويي، آرايشي، هورموني و غيره مي‌باشند پتانسيل قوي در ايجاد سرطان داشته و اثرات شديد ديگري نيز برروي سلامتي مي‌گذارند. شناسايي اين مواد كار مشكلي مي‌باشد زيرا گاهي غلظت آنها يك جزء در بيليون مي‌باشد. استفاده از بسترهاي نانواليافي جهت شناسا

استفاده از نانوالیاف در تولید سنسورهای گازی

آلودگي هوا در نتيجه صنعتي شدن يكي از مشكلات جدي كشورهاي صنعتي و در حال توسعه مي‌باشد. گازهاي اكسيد نيتروژن (NOx) و اكسيد گوگرد (SOx) عمدتاً در اثر سوختن زغال سنگ ، خودروها باعث مشكلات محيطي شديد از قبيل بارانهاي اسيدي، دود و بخار، تخريب لايه ازن، توليد ذرات معلق اسيدي و غيره مي‌شوند. اين مسائل اثرات شديد برروي اكوسيستم و اثرات سمي مستقيم برروي بدن انسان دارد. گاز گلخانه اي (CO2) و متان (CH4) از ديگر آلودگيهاي