استفاده از نانوالیاف در تولید فیلتر مایعات

حذف ذرات ميكرون و ساير ذرات معلق از قبيل ذرات لخته و ميكروبها هم جهت تصفيه آب و هم تصفيه پسابها از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد. به دليل حضور برخي ميكروبهاي آبزي كه باعث امراض طاقت فرساي انساني و حيواني مي‌شوند انجام برخي عمليات در بسياري از كشورها اجباري شده است. فرآيندهاي غشايي از قبيل ميكروفيلتراسيون و فرافيلتراسيون باعث حذف بسياري از مواد با ابعاد ميكرون و ذرات معلق در آب مي‌شوند. اين ابزارها نه تنها جهت ح

استفاده از نانوالیاف در تولید فیلترهای بیولوژیکی

اخيراً از نانوالياف بطور فزاينده جهت محافظت افراد استفاده مي‌كنند. استفاده از آنها به عنوان فيلترهاي تنفسي در يكي دو سال اخير بشدت افزايش پيدا كرده است. علاوه بر اطمينان از قابليت تنفسي بالاي آنها، نانوالياف قادر به حذف ذرات بسيار ريز منجمله ويروسها نيز مي‌باشند. با عامل دار كردن نانوالياف مي‌توان كارايي آنها را به شدت افزايش داد. لباسها و ماسكهاي تنفسي ضد مواد شيميايي و بيولوژيكي جهت استفاده ارتش، مامورين

استفاده از نانوالیاف در تولید فیلترهای ساختمانی

فيلترهاي درون ساختماني يكي از مهمترين نوع فيلترهاي قابل بررسي هستند. اهميت آن از آنجا معلوم مي‌شود كه ما بخش زيادي از عمر خود را در ساختمانها سپري مي‌كنيم. از ساختمانهاي مسكوني گرفته تا محيطهاي اداري و بيمارستانها، فيلتراسيون هوا يكي از ضروريات مهم جهت اطمينان از ايمني و ورود هواي تازه مي‌باشد. آلودگيهايي كه در چنين محيطهايي منتشر مي‌شوند مشكلات اثرات سوء سلامتي شديدي را بوجود مي‌آورند. بطور عموم چنين بيماري

استفاده از نانوالیاف در تولید فیلترهای ضد میکروبی

فيلترهاي گرمايشي Heating، تهويه ventilating و تهويه مطبوع air conditioning يعني (HVAC) جهت فيلتراسيون هوا كه در شرايط تاريك، مرطوب و شرايط دمايي محيطي مورد استفاده قرار مي‌گيرند بسيار مستعد حملات باكتري، انگلي و قارچي هستند. وضعيت زماني وخيم تر مي‌شود كه ميكروارگانيسمها به ذرات غبار انباشته شده در فيلتر چسبيده و آنها را به عنوان منبع غذايي مصرف كرده و تكثير مي‌شوند كه نتيجه آن كيفيت هوا را بدتر كرده و بوي نامطلو

استفاده از نانوالیاف در تولید فیلترهای غبار گیر

گرد وخاك به ذرات جامد معلق در هوا اطلاق مي‌گردد كه ابعاد آنها كمتر از mm500 مي‌باشد. گردو غبار مي‌تواند منبع طبيعي داشته باشد مثل جاروب شدن يا بلند شدن توسط جريان باد، فورانهاي آتشفشاني يا اينكه مي‌تواند ناشي از آلودگي باشد. در اغلب موارد گرد و غبار باعث آلرژيهاي تنفسي مي‌شود و در مواردي كه فرد به مدت طولاني در معرض آن قرار گيرد منجر به مرگ نيز مي‌شود مثل غبارهاي ناشي از معادن ذغال سنگ. حذف گرد و غبار جهت محافظت

استفاده از نانوالیاف در تولید فیلترهای هوا

استفاده از نانوالياف به عنوان فيلترهاي هوا از دهه هشتاد آغاز گرديد. با صنعتي شدن كشورها كيفيت هوا در بسياري نقاط بدتر شده و نياز به احياء هوا از طريق عبوردهي آن از درون فيلترها و اعمال ساير فرآيندها بيشتر به چشم مي‌خورد. فيلتراسيون هوا محدوده وسيعي از كاربردها را در بر مي‌گيرد. از حذف ذرات ريز در محيط كار از قبيل تاسيسات پرگرد وغبار گرفته تا كاربردهاي ويژه مثل محافظت افراد در برابر عوامل سمي، بيمارستانها، تاسيسا