راه اندازی خط تولید نانوالیاف با عرض 160

توسط متخصصین شرکت دانش بنیان نانوآزما اولین خط پیشرفته تولید نانوالیاف با عرض تولید 160 سانتیمتر در یک واحد تولیدی ماسک تنفسی راه اندازی شد. این خط مشتمل بر یک محفظه حاوی سیستم تهویه حلال می باشد که دارای چهار واحد ریسندگی پیشرفته است. این دستگاه برای لایه نشانی انواع نانوالیاف با پلیمرهای آبی و غیر آبدوست بهینه سازی شده است و برای تولید نانوالیاف پلی اکریلونیتریل حاوی نانوذرات گرافن عاملدار دارای سرغت تولید 5 متر

راه اندازی آزمایشگاه و خط تولید غشای نانوالیافی

شرکت دانش بنیان نانوآزما به عنوان تنها شرکت تولید کننده خطوط صنعتی نانوالیاف در خاورمیانه مطرح است که توسعه دهنده غشاء های بیولوژیکی نانوالیافی، غشاء های اولترا فیلتر و نانوفیلتر است. این شرکت همپای شرکت های آمریکایی و اروپایی در این زمینه فعال است. توسعه غشاء های مذکور با تکنولوژی نانوالیاف از پیچیدگی خاصی برخوردار است و تخصص بالایی برای تولید و توسعه آنها نیاز است. اولین مجموعه تحقیقاتی- تولیدی در زمینه توسعه غش